Certifikačné agentúry

NAUI - National Association of Underwater Instructors

NAUI - National Association of Underwater Instructors je medzinárodná výuková organizácia s celosvetovou pôsobnosťou s hlavným sídlom v americkom štáte Florida. Jej poslaním je úprostredníctvom kvalitného systému výučby pripravovať širokú verejnosť na bezpečnú účasť v rôznych druhoch potápačských aktivít.

NAUI pripravuje, trénuje a certifikuje lektorov, inštruktorov ako aj asistentov potápania. V hrubých líniách vymedzuje šírku ich pôsobnosti, určuje minimálne štandardy pre rôzne stupne potápačského výcviku a ďaľších programov.

PADI - Professional Association of Diving Instructors

Je najväčšou a najúspešnejšou certifikačnou agentúrou na svete v oblasti rekreačného potápania a šnorchlovania. PADI sa usiluje o najvyššiu kvalitu produktov a služieb, profesionálny rast členov a zamestnancov, zdravú konkurenciu a partnerstvo v obore potápania a o poskytovanie možnosti výučby všetkým, ktorí chcú bezpečne obdivovať, skúmať a chrániť more, jazerá a vodné toky na našej planéte.

ILS - International Life Saving Federation

Organizované záchranárstvo má počiatok z roku 1878, kedy hostila francúzka Marseille prvý svetový kongres. Neskôr vznikol veľký počet národných záchranárských federácií, čo v záujme výmeny skúseností zákonite vyústilo v zdužovanie týchto organizácií. Medzi lídrov patrili najmä FIS - Federation Internationale de Sauvetage Aquatique a WLS - World Life Saving.

TDI - Technical Diving International

TDI - Technical Diving International reprezentuje mladé, ale veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie potápania nazývané "Technical diving". Technické potápanie zvyčajne prekračuje rámec tradičného chápania hraníc a limitov rekreačného potápania. Tento nový rozmer potápačského športu vychádza z odlišnej filozofie, materiálnej základne a technického zabezpečenia. Jeho jadrom je však predovšetkým odlišný výcvik, ktorého základom sú modelové situácie a rôzne trenažéry.

SDI - Scuba Diving International

SDI - Scuba Diving International. Úloha certifikačných agentúr v rekreačnom potápaní je viac než zrejmá. Výučba orientovaná na bezpečnosť a osveta smerujúca ku ochrane a zachovaniu vodného prostredia je dostatočným dôvodom vysokého uznania a kreditu, ktoré im právom patria. Za úspešné absolvovanie kurzov niektorých z týchto agentúr už sú v krajinách za veľkou mlákou prideľované aj vysokoškolské zápočty.

Syndikovať obsah