Inštruktorské kurzy potápania

Divemaster - Kurz vedúceho potápača

Kurz DIVEMASTER je základným stupňom učiteľskej kvalifikácie v systéme SDI, PADI alebo NAUI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii týchto agentúr. Úspešní absolventi kurzu sa stávajú príslušníkmi týchto organizácií so všetkými výhodami riadneho členstva. Môžu si objednávať potápačský výukový a podporný materiál, ktorý je určený učiteľom a lektorom potápania.

Assistant Instructor - Kurz asistenta inštruktora potápania

ktorí potrebujú praktickú skúsenosť procesu učenia spolu s aktívnym inštruktorom potápania. Úspešní absolventi kurzu sa stávajú príslušníkmi týchto organizácií so všetkými výhodami riadneho členstva. Môžu si objednávať potápačský výukový a podporný materiál, ktorý je určený učiteľom a lektorom potápania.

Absolventi tohto kurzu sú oprávnení asistovať Inštruktorom s aktívnym štatútom pri výcviku. Ich program kurzu je postavený na didaktickej línii výučby rekreačného potápania v súlade so štandardmi.

OWSI Instructor - Kurz inštruktora potápania

V kurze OWSI INSTRUCTOR, ktorý je ďalším stupňom učiteľskej kvalifikácie v systéme SDI sa Divemasteri a asistenti instruktora naučia ako bezpečne pracovať ako nezávislí inštruktori. Je preto určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii tejto certifikačnej agentúry.

Syndikovať obsah