CPR - OX Kurz prvej pomoci

Kurz "CPR-OX" je špeciálnym kurzom v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si uvedomujú spoločenskú aj osobnú nutnosť znalostí problematiky prvej pomoci. Kurz je koncipovaný ako jednodňové preškolenie, počas ktorého frekventanti získajú len základy prvej pomoci pri úrazoch spojených s vodnými aktivitami akými sú: potápanie, šnorchľovanie, lyžovanie na vode, skútrovanie a pod.

Jeho cieľom je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike primárnej prvej pomocu priamo v teréne. Školenie je vedené pútavou formou a s použitím moderných didaktických prostriedkov.

Dominantnou súčasťou kurzu je praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne. Tento manekýn spojený s počítačovým laptopom, okamžite vyhodnocuje nielen údaje akými sú hĺbka a frekvencia stlačení "hrudníka" ale zobrazí aj reálnu možnosť "oživenia".

Kurz je povinnou súčasťou vyšších kvalifikačných stupňov potápania ako sú RESCUE DIVER, MASTER SCUBA DIVER a všetkých inštruktorských stupňov potápania.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov

Doba trvania

- 3 teoretické lekcie
- spolu približne 6 hodín výuky

Cena kurzu 3 450 Sk (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI
- tabuľky riešenia prvej pomoci
- príloha potápačského denníka