Kurzy technického potápania

Basic Nitrox - Potápanie so zmesou Nitrox

BASIC NITROX" je vstupenkou do sveta technického potápania. Kurz oboznámi svojich absolventov s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu ako dýchacieho média v rekreačnom aj technickom potápaní. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40 % obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie pred dekompresnou chorobou.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:
- Histórie používania Nitroxu ako dýchacieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov

Advanced Nitrox - Pokročilé potápanie so zmesou Nitrox

"ADVANCED NITROX" je ďalším kurzom technického potápania. V kurze sa jeho účastníci oboznámia s využítím vzduchom obohatených zmesí na predĺženie časov na dne ako aj akcelerovanú dekompresiu. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať EANx v rozmedzí od 22% - 100% obsahu kyslíka na potápanie do hĺbky 45 metrov.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:
- teórie používania Nitroxu ako dekompresného plynu
- zákonov o plynoch
- dusíkovej narkózy, otravy kyslíkom, otravy CO a CO2
- výpočtov MOD, EAD, ideálnych mixov, ppO2, OTU

Decompression Procedures - Dekompresné potápanie

Náplňou kurzu "DECOMPRESSION PROCEDURES" je oboznámiť technických potápačov s realizáciou dlhých a hlbokých ponorov vyžadujúcich plánovanú stupňovitú dekompresiu. TDI doporučuje realizáciu tohto kurzu v kombinácii s kurzom ADVANCED NITROX pre pokročilé potápanie so zmesou Nitrox. Cieľom kurzu je pokryť teóriu, metódy a praktickú realizáciu plánovanej dekompresie vo voľnej vode spoužitím hyperoxických zmesí plynov.

V teoretických lekciách je preberaná problematika:
- Mechanizmus tvorby bublín a ich správanie
- Dekompresné modely

Trimix Diver - Potápanie so zmesou Trimix

Kurz "TRIMIX DIVER" je jedným z najvyšších možných certifikátov z oblasti technického potápania. Jeho dosiahnutie predstavuje vrchol potápania so zmesami v rámci TDI. Fyzicky aj psychicky veľmi náročný výcvik je zameraný na bezpečné použitie zmesí plynov Hélia-Kyslíka-Dusíka na realizáciu veľmi hlbokých ponorov. Maximálna hĺbka počas výcviku neprekročí 90 metrov.

V teoretických lekciách je preberaná problematika:
- potápačská fyzika pre pokročilých
- potápačská fyziológia pre pokročilých
- pokročilé plánovanie ponorov

Syndikovať obsah