Basic Nitrox - Potápanie so zmesou Nitrox

BASIC NITROX" je vstupenkou do sveta technického potápania. Kurz oboznámi svojich absolventov s komplexom informácií potrebných na využitie Nitroxu ako dýchacieho média v rekreačnom aj technickom potápaní. Po jeho absolvovaní sú oprávnení používať obohatené vzduchové zmesi od 22% - 40 % obsahu kyslíku s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie pred dekompresnou chorobou.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:
- Histórie používania Nitroxu ako dýchacieho plynu
- Daltonov zákon parciálnych tlakov
- Fyziológiu ľudského organizmu z hľadiska pôsobenia O2 a N2
- Hĺbkové limity a koncept EAD
- Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky
- Výhody používania EANx

Veľký dôraz je kladený na niektoré obmedzenia používania EANx a s tým súvisiace fenomény akými sú: Otrava CNS O2 a ďalšie riziká spojené s manipuláciou a používaním zmesí s vyšším obsahom kyslíka. Vzhľadom na skutočnosť, že kurz BASIC NITROX má v podstate akademický charakter, je cieľom ponorv skôr demonštrovať klady používania EANx. Ponory na otvorenej vode s použitím Nitroxu sú zamerané na zručnosti v používaní špeciálnych potápačských tabuliek ako aj procedúry analýzy dýchacieho plynu.

Zostupy majú vzhľadom na lepšie zviditeľnenie výhod Nitroxu charakter opakovaných ponorov.

Podmienky účasti

- vek min 16 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia SCUBA DIVER alebo jej ekvivalent
- minimálne 10 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 3 teoretické lekcie
- 2 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 12 hodín výuky

Cena kurzu 129 € (3 886 Sk, Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v TDI, PADI alebo NAUI
- c-card, nástenný certifikát
- manuál
- potápačské tabuľky
- príloha potápačského denníka