Decompression Procedures - Dekompresné potápanie

Náplňou kurzu "DECOMPRESSION PROCEDURES" je oboznámiť technických potápačov s realizáciou dlhých a hlbokých ponorov vyžadujúcich plánovanú stupňovitú dekompresiu. TDI doporučuje realizáciu tohto kurzu v kombinácii s kurzom ADVANCED NITROX pre pokročilé potápanie so zmesou Nitrox. Cieľom kurzu je pokryť teóriu, metódy a praktickú realizáciu plánovanej dekompresie vo voľnej vode spoužitím hyperoxických zmesí plynov.

V teoretických lekciách je preberaná problematika:
- Mechanizmus tvorby bublín a ich správanie
- Dekompresné modely
- Dusíková absorbcia a eliminácia
- Pokročilých výpočtov MOD, EAD, ideálnych mixov, ppO2, OTU
- Problematika hypertermie a hypotermie
- Výstroja na dekompresný spôsob potápania

Plánovanie ponorov je realizované pomocou rôznych typov počítačových programov. Dôraz je kladený aj na programovanie vlastného potápačského komputra a prípravu záložných tabuliek s ohľadom na rôzny priebeh ponoru. Náročné ponory sú zamerané na upresnenie konfigurácie osobného výstroja a manipuláciu s ním. Výcvik prebieha na základe rôznych modelových situácií simulujúcich rôzne nepredvídané scenáre a následný priebeh ponoru. Medzi takéto patrí strata partnera, zamrznutie alebo výpadok dýchacej techniky, manipulácia s navijákom a ďalšie.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia NITROX DIVER alebo jej ekvivalent
- minimálne 50 registrovaných ponorov
- lekárska prehliadka
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 3 teoretické lekcie
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 16 hodín výuky

Cena kurzu 10 830 Sk (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v TDI
- c-card, nástenný certifikát
- manuál
- pracovné CD študenta