Junior Open Water Diver - Základný kurz potápania pre mládež

Kurz "JUNIOR OPEN WATER DIVER" je najnižším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme PADI, NAUI alebo SDI. Je určený pre mladých potápačov od 10-15 rokov, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát, ktorý ich oprávňuje potápať sa v doprovode skúsenejších potápačov na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na bežné formy rekreačného potápania.

Teoretická príprava je redukovaná na minimum, pričom nevyhnutné informácie sú sprostredkované deťom zábavnou formou a s maximálnym využitím audiovizuálnej techniky. V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou.

Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností, aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií. Študenti sa naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

Vstupné požiadavky

- vek min 10 rokov
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 7 teoretických lekcií
- 5 bazénových lekcií
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 36 hodín výuky

Cena kurzu 6 950 Sk (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI, NAUI alebo v SDI
- c-card, nástenný diplom
- pracovné CD študenta
- potápačský denník
- potápačské tabulky

Tým študentom, ktorí budú počas trvania kurzu používať svoj výstroj ponúkame zľavu 2.000,- Sk.