Master Scuba Diver - Zdokonaľovací kurz potápania

Kurz "MASTER SCUBA DIVER" je najvyšším amatérskym kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme NAUI alebo SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii. Pre amatérov predstavuje možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti v kontrolovanom potápačskom prostredí za asistencie skúsených inštruktorov.

Samotný kurz reprezentuje prierez základných potápačských špecializácií akými sú:

- hlboké potápanie
- potápanie v suchom obleku
- vysokohorské potápanie
- potápanie v chladnej vode a pod ľadom
- vrakové potápanie
- potápanie v čiastočne uzavretom prostredí
- hľadanie a vyprosťovanie

V hodinách teórie sa absolventi kurzu oboznámia s aktuálnym výskumom dekompresnej choroby a ďalších noviniek z oblasti potápačskej medicíny. Výcvik tiež pripravuje frekventantov na funkciu vedúceho potápača a ďalšie inštruktorské kvalifikácie.

Absolventi kurzu sa oboznámia s filozofiou a teoretickými základmi technického potápania ako aj s výstrojom, ktorý čiastočne prekračuje rámec chápania rekreačného potápania. Ideovou líniou kurzu je pomerne náročné - ale pritom bezpečné potápanie.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácie ADVANCED DIVER, RESCUE DIVER
- min. 50 registrovaných ponorov
- vyhlásenie o zdravotnom stave
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 16 teoretických lekcií
- 12 ponorov na otvorenej vode
- spolu približne 60 hodín výuky

Cena kurzu 11 500 Sk (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI, NAUI alebo v SDI
- c-card, nástenný diplom
- pracovné CD študenta