Škola potápania Aqua Mar

Školiace stredisko Aqua Mar je od roku 2006 akreditovaným pracoviskom Ministerstva SR povereným školiť v oblasti potápania a vodnej záchrannej služby. Vo výcviku vychádza zo stanov, obmedzení a doporučení nasledovných organizácií:

NAUI - National Association of Underwater Instructors
PADI - Professsional Association Diving Instructors
TDI - Technical Diving International
ILS - International Life Saving

V tréningovom procese komunikujeme a úzko spolupracujeme s osobnosťami uvedených subjektov a organizácií z domova a zo zahraničia:

  • Zväz potápačov Slovenska
  • Asociácia potápačských škôl Slovenska
  • Sekcia technických potápačov Slovenska
  • Slovenská speleologická spoločnosť
  • DAN - Divers Alert Network
  • Lifeguard Systems Inc.
  • Dive Rescue International
  • IANTD - International Association of Nitrox and Technical Divers

Ponúkame široký rozsah kurzov, od základných až po inštruktorské, prehľad a ceny jednotlivých kurzov nájdete na stránke Kurzy potápania