Špeciálne kurzy potápania

Ice Diving - Potápanie pod ľadom

Kurz "ICE DIVING" je špeciálnym kurzom v rámci NAUI a SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa s potápaním nechcú rozlúčiť ani v chladnejších mesiacoch, chcú si zvýšiť svoju kvalifikáciu a najmä potápať bezpečne v chladnej vode a pod ľadom s minimalizovaním rizík, ktoré tieto extrémne podmienky prinášajú. Pod "chladnou vodou" rozumieme v rekreačnom potápaní teplotu nižšiu ako 8 stupňov Celzia, ktorá sa v našich podmienkach obyčajne spája s čistou vodou a tým aj mimoriadnou viditeľnosťou.

Cave Diving - Jaskynné potápanie

Kurz CAVE DIVING je vysoko špeciálnym kurzom v rámci programu Potápačskej školy Aqua Mar. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú venovať potápaniu v jaskyniach. Ide o vysoko-špecializovanú odnož potápačského športu pre extrémne disciplinovaných a trénovaných jedincov.

Dry Suit Diving - Kurz potápania v suchom obleku

Kurz "DRY SUIT DIVING" je špeciálnym kurzom v systéme NAUI alebo SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú potápať aj v chladnejších mesiacoch. Jeho cieľom je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike potápania v suchom obleku, v štandardných aj v zťažených podmienkach. Kurz je vynikajúcou príležitosťou otestovať si v reálnych podmienkach niekoľko druhov oblekov a okrem iného je určený aj pre tých potápačov, ktorí majú v úmysle si ho zakúpiť.

High Altitude - Kurz potápania vo vysokých horách

Kurz "HIGH ALTITUDE DIVING" je nadstavbovým kurzom potápania v systémoch NAUI a SDI. Jeho cieľom je oboznámiť absolventov s komplexom informácií potrebných na bezpečné potápanie v sladkovodných jazerách vo vysokých nadmorských výškach nad 300 m. n.m.

Teoretické lekcie pokrývajú problematiku:
- Odlišnosti potápania v horách
- Fyziologické aspekty potápania vo vyšších nadmorských výškach
- Dekompresné problémy, výstupová rýchlosť, opakované ponory v horách
- Výstroj, pomôcky, doplnky
- Limity, obmedzenia a doporučenia

Syndikovať obsah