Záchranárske kurzy potápania

Rescue Diver - Kurz potápačskej záchrany

Kurz RESCUE DIVER je potápačským kurzom v rámci PADI, NAUI alebo SDI. Je určený predovšetkým tým potápačom, ktorí sa chcú potápať bezpečne a pri tom chcú byť pripravení na náhle a neočakávané udalosti. Kurz je súčasne jednou zo vstupných požiadaviek pre účasť na kurzoch vyšších záchranárskych kvalifikácií ako aj inštruktorských stupňov.

Advanced Rescue Diver - Kurz pokročilej záchrany

"ADVANCED RESCUE DIVER" je špecializovaným kurzom potápania určeným pre policajné a požiarne jednotky. Jeho obsah tvorí širšia problematika potápačskej záchrany. Súčasťou kurzu sú aj hlbšie znalosti z oblasti 1. pomoci pri úrazoch a poraneniach spôsobených pri vodných aktivitách.

V teoretických aj praktických lekciách je preberaná problematika:

- Psychologické aspekty záchrany
- Problémy s potápačským výstrojom
- Záchrana a transport potápača na hladine
- Záchrana potápača pod vodou
- Záchrana pomocou plavidla

ILS - Cmas Rescue Diver

Kurz ILS RESCUE DIVER je potápačským kurzom v rámci ILS - International Life Saving. Je určený predovšetkým príslušníkom špeciálnych záchranných týmov, ktorí potrebujú tieto poznatky a praktické zručnosti pre výkon svojho povolania. Ide najmä o jednotky lodnej alebo vodnej záchrannej služby ako aj jednotiek Ministerstva vnútra. Kurz je súčasne jednou zo vstupných požiadaviek pre účasť na kurzoch vyšších záchrannárskych kvalifikacií ako aj potápačských kvalifikačných stupňov.

Syndikovať obsah