Advanced Rescue Diver - Kurz pokročilej záchrany

"ADVANCED RESCUE DIVER" je špecializovaným kurzom potápania určeným pre policajné a požiarne jednotky. Jeho obsah tvorí širšia problematika potápačskej záchrany. Súčasťou kurzu sú aj hlbšie znalosti z oblasti 1. pomoci pri úrazoch a poraneniach spôsobených pri vodných aktivitách.

V teoretických aj praktických lekciách je preberaná problematika:

- Psychologické aspekty záchrany
- Problémy s potápačským výstrojom
- Záchrana a transport potápača na hladine
- Záchrana potápača pod vodou
- Záchrana pomocou plavidla
- Lanový a lodný výcvik, navádzanie
- Záchrana v extrémne chladných podmienkach
- Hľadanie pod vodou
- Komunikácia a signalizácia
- Záchrana na tečúcej vode
- 1. pomoc pri potápačských nehodách
- 1. pomoc pri úrazoch na vode
- Záchranársky výstroj a technika
- Manažment záchrany

Podmienky účasti

- Vek min 18 rokov
- Príslušnosť ku organizovanej jednotke
- Kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
- Minimálne 50 registrovaných ponorov
- Patričné poistenie
- Lekárska prehliadka
- Výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- podľa rozsahu kurzu

Cena kurzu - dohodou

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v NAUI c-card
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál