Suunto D6i All Black Steel without transmitter, USB

Suunto D6i All Black Steel without transmitter, USB
Suunto D6i All Black Steel without transmitter, USBSuunto D6i All Black Steel without transmitter, USB
Model:D6i All Black Steel without transmitter, USB
Výrobca:Suunto
Cena s DPH: 831,00 € (25 035 Sk)

Suunto D6i All Black Steel w/USB je dekompresný potápačský počítač vo veľkosti hodiniek so zdokonalenými funkciami v štýlovom čiernom oceľovom puzdre s čiernym kovovým remienkom. Disponuje bezdrôtovou integráciou plynu, vylepšeným elektronickým 3D kompasom, freedive módom, grafickým zobrazením profilu ponoru priamo na displeji počítača, algoritmom Suunto RGBM Deep Stop a USB prepojením.

Suunto D6i All Black Steel w/USB je štýlový čierny náramkový potápačský počítač pre tých, ktorí berú potápanie vážne. Vylepšené vlastnosti ako náklon kompenzujúci 3D kompas a bezdrôtová integrácia plynu robia z Suunto D6i neoceniteľný prístroj v situáciách, kedy iní ľudia sa spoliehajú na svoje potápačské zručnosti. Suunto D6i rovnako umožňuje jednoduchú synchronizáciu s online aplikáciou Movescount.com, pomocou ktorej môžete zaznamenávať a zdieľať potápačské informácie, fotografie a videa so zvyškom sveta.

Bezproblémové monitorovanie tlaku vo fľaši

S novou voľbou bezdrôtovej plynovej integrácie, Suunto D6i ponúka pohodlne monitorovať zo svojho zápästia aktuálny tlak plynu vo fľaši a sledovať množstvo spotrebovaného plynu. Prístroj v reálnom čase vypočítava a zobrazuje zostávajúci čas ponoru založený na kalkulácii úbytku tlaku plynu vo fľaši a aktuálnej spotreby dýchacieho plynu.

Inovatívna technológia kompasu

Navigácia je teraz jednoduchšia než kedykoľvek predtým a to vďaka vylepšenému elektronickému kompasu. Nový elektronický 3D kompas ponúka jedinečnú schopnosť kompenzácie náklonu kompasu akýmkoľvek smerom a to až do uhla 45º bez horšenia možnosti odčítavať presné hodnoty azimutu z displeja prístroja. Digitálny kompas vedie žiaducim smerom pomocou grafického (šípka) alebo číselného (stupne) zobrazenia azimutu.

Podeľte sa o svoje potápačské zážitky so svetom

Pomocou softvéru DM4 s Movescount na svojom laptope si jednoducho môžete synchronizovať svoje Suunto D4i s Movescount.com online komunitou, kde si môžete ukladať a zdieľať informácie o svojich ponorov, vrátane fotografii. S Movescount aplikáciou sa môžete podeliť o svoje tipy na zaujímavé potápačské lokality a spojiť sa s ostatnými potápačmi z celého sveta.

Jednoduché ovládanie

Ľahko čitateľný matrix displej a elektro-luminiscenčné podsvietenie umožňujú jasné a zreteľné zobrazovanie dôležitých údajov o ponore vrátanie hĺbky, času ponoru a dekompresného statusu.

Operačné módy

Suunto D6i má 4 operačné módy. Air (vzduch) mód sa používa pri potápaní so štandardným vzdychom, Nitrox mód pri potápaní s jednou alebo dvomi nitroxovými zmesami a Gauge mód využíva ako merací prístroj. Suunto D6i tiež ponúka Freedive mód pre potápanie na nádych.

V módoch Air a Nitrox, prístroj zobrazuje aktuálnu a maximálnu hĺbku, aktuálny čas, čas ponoru a dekompresný čas, teplotu. Zvukové a vizuálne alarmy pre hĺbku a čas varujú, keď nastane čas pre výstup.

V nitroxovom móde môžete akcelerovať dekompresiu prepnutím na dýchaciu zmes s vyšším percentuálnym podielom kyslíka. Tiež si môžete prednastaviť dve rozdielne plynné zmesi (v rozsahu 21-99% O2) a nastaviť hodnotu PO2 pre každú individuálnu zmes v rozsahu od 0,5 do 1,6 bar. Prístroj umožňuje počas ponoru jednoduché prepínanie medzi zmesami v rámci maximálnej operačnej hĺbky.

V móde Gauge Suunto D6 pracuje ako „bottom timer“ (hĺbkomer a merač času na dne). Aj v tomto móde prístroj poskytuje presné vzorkovanie profilu ponoru s možnosťou ukladania záložiek do pamäte prístroja. Časomer ponoru s možnosťou vynulovania zobrazuje váš čas ponoru v minútach a sekundách. Táto funkcia je veľmi užitočná pre načasovanie presného času na dne a na dekompresných zastávok.

Ak ste nadšenec potápania na nádych, Suunto D6i vám ponúka nový Freedive mód so všetkými funkciami, ktoré k potápaniu na nádych potrebujete. Prístroj zaznamenáva hĺbku 3x za sekundu, aby vám poskytol vysoko presné údaje o skutočnej hĺbky, ktorú ste dosiahli.

Flexibilný dekompresný model

Suunto D6i využíva Suunto RGBM Deep Stop algoritmus pre dekompresné výpočty, ktorý umožňuje nepretržitú dekompresiu pre optimalizáciu výstupového času. Tento algoritmus rovnako umožňuje zvoliť si medzi tradičnými bezpečnostnými zastávkami (Safety Stops) alebo hlbokými zastávkami (Deep Stops). Hlboké zastávky sú dekompresné zastávky, ktoré sa prevádzajú hlbšie ako tradičné zastávky s cieľom minimalizovať tvorenie mikrobublín.

Plánovanie a prezeranie

Pomocou zabudovaného plánovača ponorov si môžete ešte pred vstupom do vody vyskúšať následné ponory, zobraziť bezdekompresné časy pre rôzne hĺbky. Po ponore si môžete ľahko prenášať údaje o ponore do svojho PC pre ďalšiu analýzu pomocou voliteľného Suunto DM4 softvéru, ktorý zahŕňa detailný denník s grafickým zobrazením všetkých ponorov.

Štýlové potápačské hodinky

Suunto D6i slúžia nielen ako funkčný potápačský prístroj, ale tiež ako štýlové hodinky, ktoré nie je potrebné odkladať po skončení ponoru. Vo svojom kompaktnom, avšak elegantnom oceľovom puzdre sa skrývajú nasledujúce funkcie: čas v 24/12 hodinovom zobrazení, duálny čas, dátum, denné alarmy a stopky s medzičasom.

Kľúčové vlastností a funkcie Suunto D6i:

  • plynová integrácia – aktuálny tlak plynu a zostávajúci vzduchový čas;
  • podrobné grafické záznamy a informácie ponorov na svojom laptope pomocou Suunto DM4 s Movescount;
  • kontinuálna dekompresia s algoritmom Suunto RGBM;
  • užívateľský príjemný dizajn s ľahko čitateľným matrix displejom;
  • štyri režimy potápania: Air (vzduch), Nitrox, Gauge (merací prístroj), Freedive (nádychové potápanie);
  • možnosť prepínania plynovej zmesi pod vodou;
  • integrovaný, náklon kompenzujúci digitálny 3D kompas;
  • zabudovaný plánovač ponorov;
  • štýlové hodinky v čiernej kombinácii so zafírovým sklíčkom s kovovým alebo gumeným remienkom.

Parametre

D6i  
Všeobecné údaje  
operačná teplota 0°C - +40°C
teplota uskladnenia -20°C - +50°C
voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna)
užívateľské rozhranie vychádzajúce z ponuky
typ podsvietenia displeja elektro-luminiscenčné
nastaviteľná dĺžka podsvietenie displeja
bodový matrix displej
USB prepojenie s PC ✔ (priložené)
bezdrôtový vysielač tlaku plynu ✔ (priložený)
vodotesnosť 150m
hmotnosť 113g
minerálne krištaľové sklíčko
   
Kompas  
3D digitálny kompas
sledovanie azimutu
ukamknutie zamerania vytýčeného smeru
zobrazenie hlavných a vedľajších svetových strán
usmernená kalibrácia
nastavenie deklinácie
nastavenie času vypnutia kompasu
azimut v stupňoch
kompenzácia náklonu kompasu
   
Potápanie  
digitálny kompas
bezdrôtová integrácia dýchacieho plynu voliteľná
bezdrôtový prenos údajov o tlaku plynu vo fľaši
výpočet zvyškového času dýchacieho plynu
úprava individuálneho nastavenia
úprava výškového nastavenia
zobrazenie teploty
čas ponoru v minútach a sekundách v Free / Gauge móde
operačný mód  Air (vzduch)
operačný mód Nitrox
operačný mód Gauge (merací prístroj)
operačný mód Free (potápanie na nádych)
operačný mód Watch (hodinky)
plánovač ponoru 
monitorovanie rýchlosti výstupu  / alarm
zobrazenie času výstupu až do 199 min.
akustický alarm
kompletné dekompresné údaje
bezpečnostná zastávka
hĺboké zastávky (deep stops)
alarm maximálnej hĺbky
zobrazenie maximálnej hĺbky 150m
dekompresný algoritmus Suunto RGBM 
   
Nitrox  
výpočet kyslíkovej toxicity CNS a kyslíkovej tolerancie(OLF)
prepínanie medzi plynmi počas ponoru
nastavenie max PO2 0,5  - 1,6 
nastavenie O2% až pre 2 plyny 21 - 99% O2
   
Softvér  
názov softvéru Suunto DM4 s Movescount
USB prepojovací kábel voliteľný
   
Pamäť  
intervaly zaznamenávania údajov v sekundách v Scuba móde 10, 20, 30, 60s
intervaly zaznamenávania údajov v sekundách v Free móde 1, 2, 5s
grafický profil ponoru
pamäť denníka ponorov
kapacita denníka ponorov (pri 20s intervale zaznamenávania) 80h
celoživotná história ponorov Scuba
celoživotná história ponorov Free
   
Batéria  
indikátor stavu batérie
upozornenie na slabú batériu
   
Hodinky  
12/24 h
kalendár
denný alarm 1
duálny čas
   
Chronograf  
stopky v móde Time / Dive