Suunto D4i Black, USB

Suunto D4i Black, USB
Suunto D4i Black, USB
Model:D4i Black, USB
Výrobca:Suunto
Cena s DPH: 389,00 € (11 719 Sk)

Suunto D4i Black, USB je zdokonalený dekompresný potápačský počítač nabitý funkciami v štýlovom puzdre vo veľkosti hodiniek. Suunto D4i oproti svojmu predchodcovi D4 ponúka navyše možnosť bezdrôtového merania tlaku plynu, ako aj výpočet zostávajúceho času ponoru na základe úbytku dýchacieho plynu.

Suunto D4i Black, USB je všestranný náramkový počítač vychádzajúci z overených vlastností svojho predchodcu Suunto D4. Suunto D4i disponuje vylepšenými inteligentnými funkciami, inovatívnym „free dive“ módom, algoritmom Suunto RGBM Deep Stop a navyše bezdrôtovým meraním tlaku plynu vo fľaši a odhadom zostávajúceho vzduchového času. Je určený pre nádychové potápanie a potápanie s prístrojom. Suunto D4i tiež umožňuje potápačom, ktorí kladú dôraz na zábavu, plánovať a analyzovať ponory, nájsť si priateľov a zdieľať svoje skúsenosti a zážitky naživo prostredníctvom aplikácie Suunto DM4 so softvérom Movescount.

Bezproblémové monitorovanie tlaku vo fľaši

Suunto D4i obsahuje voliteľnú bezdrôtovú integráciu plynu pre jednoduché sledovanie tlaku dýchacieho plynu v potápačskej fľaši. Rýchlym pohľadom na zápästie získate informáciu o aktuálnom tlaku plynu vo fľaši v baroch, ako aj údaj o hodnote tzv. „dispozičného času“, ktorý je založený na kalkulácii úbytku tlaku plynu vo fľaši a aktuálnej spotreby dýchacieho plynu v závislosti od hĺbky.

Podeľte sa o svoje potápačské zážitky so svetom

Pomocou softvéru DM4 s Movescount na svojom laptope si jednoducho môžete synchronizovať svoje Suunto D4i s Movescount.com online komunitou, kde si môžete ukladať a zdieľať informácie o svojich ponorov, vrátane fotografii. S Movescount aplikáciou sa môžete podeliť o svoje tipy na zaujímavé potápačské lokality a spojiť sa s ostatnými potápačmi z celého sveta.

Jednoduché ovládanie

Ľahko čitateľný matrix displej a elektro-luminiscenčné podsvietenie umožňujú jasné a zreteľné zobrazovanie dôležitých údajov o ponore vrátanie hĺbky, času ponoru a dekompresného statusu.

Všestranné režimy

V módoch Air a Nitrox, prístroj zobrazuje aktuálnu a maximálnu hĺbku, aktuálny čas, čas ponoru a dekompresný čas, teplotu. Zvukové a vizuálne alarmy pre hĺbku a čas varujú, keď nastane čas pre výstup. V nitroxovom móde si užívateľ môže predĺžiť čas pod vodou pomocou nastavenia obsahu kyslíka v dýchacej zmesi medzi 21% až 50% a nastaviť parciálny tlak kyslíka medzi 0.5 až 1.6 bar.

Funkcia bezdekompresného plánovača napomáha naplánovať ponor. Vložením plánovanej maximálnej hĺbky ponoru, Suunto D4i zobrazí ako dlho môžete potápať bez toho, že by ste museli prevádzať dekompresné zastávky.

Freedive režim

S inovatívnym módom Freedive, Suunto D4i vám poskytuje presnú hĺbku, zaznamenaný čas, ako aj alarmy. Suunto D4i je naprogramovaný, aby zaznamenával hĺbku 3x za sekundu z dôvodu zaistenia presnosti údaja o maximálnej hĺbke, ktorú ste dosiahli.

Flexibilný dekompresný model

Suunto D4i využíva Suunto RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) Deep Stop algoritmus pre dekompresné výpočty, ktorý umožňuje nepretržitú dekompresiu pre optimalizáciu výstupového času. Používaný algoritmus pre dekompresnú kalkuláciu je možné prispôsobiť pomocou individuálneho/výškového nastavenia. Tento algoritmus rovnako umožňuje zvoliť si medzi tradičnými bezpečnostnými zastávkami (Safety Stops) alebo hlbokými zastávkami (Deep Stops). Hlboké zastávky sú dekompresné zastávky, ktoré sa prevádzajú hlbšie ako tradičné zastávky s cieľom minimalizovať tvorenie mikrobublín.

Plánovanie a prezeranie

Pomocou zabudovaného plánovača ponorov si môžete ešte pred vstupom do vody vyskúšať následné ponory, zobraziť bezdekompresné časy pre rôzne hĺbky. Po ponore si môžete ľahko prenášať údaje o ponore do svojho PC pre ďalšiu analýzu pomocou priloženého USB PC prepojenia a Suunto DM4 softvéru, ktorý zahŕňa detailný denník s grafickým zobrazením všetkých ponorov.

Byť „IN“

Moderný štýlový dizajn sa prejavuje nie len v stvárnení samotného puzdra hodiniek, ale aj v podobe širokej ponuky rôznych farebných prevedení remienkov. Kombinujte a zlaďte si svoj vzhľad s farebnou ponukou nových remienkov. Vyberte si z modrej, žltej, červenej alebo čiernej. Ak máte pocit pre zmenu, dokúpte si dodatočný remienok pre individuálne prispôsobenia svojho Suunto D4i prístroja. Suunto D4i je k dispozícii s bielym telom a čiernym remienkom.

Kľúčové vlastností a funkcie Suunto D4i:

  • voliteľná plynová integrácia – aktuálny tlak plynu a zostávajúci vzduchový čas;
  • podrobné grafické záznamy a informácie ponorov na svojom laptope pomocou priloženého USB PC prepojenia a Suunto DM4 s Movescount;
  • kontinuálna dekompresia s algoritmom Suunto RGBM;
  • užívateľský príjemný dizajn s ľahko čitateľným matrix displejom;
  • tri režimy potápania: Air (vzduch), Nitrox, Freedive (nádychové potápanie);
  • zabudovaný plánovač ponorov;
  • výber z voliteľných farebných remienkov.

Parametre

D4i  
Všeobecné údaje  
operačná teplota 0°C - +40°C
teplota uskladnenia -20°C - +50°C
voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna)
užívateľské rozhranie vychádzajúce z ponuky
typ podsvietenia displeja elektro-luminiscenčné
nastaviteľná dĺžka podsvietenie displeja
matrix displej
USB prepojenie s PC ✔ (priložené)
bezdrôtový vysielač tlaku plynu ✔ (voliteľný)
vodotesnosť 100m
hmotnosť 85g
minerálne krištaľové sklíčko
   
Potápanie  
bezdrôtová integrácia dýchacieho plynu voliteľná
bezdrôtový prenos údajov o tlaku plynu vo fľaši
výpočet zvyškového času dýchacieho plynu
úprava individuálneho nastavenia
úprava výškového nastavenia
zobrazenie teploty
čas ponoru v minútach a sekundách v Free móde
operačný mód  Air (vzduch)
operačný mód Nitrox
operačný mód Free (potápanie na nádych)
operačný mód Watch (hodinky)
plánovač ponoru 
monitorovanie rýchlosti výstupu  / alarm
zobrazenie času výstupu až do 199 min.
akustický alarm
kompletné dekompresné údaje
bezpečnostná zastávka
hĺboké zastávky (deep stops)
alarm maximálnej hĺbky
zobrazenie maximálnej hĺbky 100m
dekompresný algoritmus Suunto RGBM 
   
Nitrox  
výpočet kyslíkovej toxicity CNS a kyslíkovej tolerancie(OLF)
prepínanie medzi plynmi počas ponoru
nastavenie max PO2 0,5  - 1,6 
nastavenie O2% 21 - 50% 
   
Softvér  
názov softvéru Suunto DM4 s Movescount
USB prepojovací kábel voliteľný
   
Pamäť  
intervaly zaznamenávania údajov v sekundách v Scuba móde 10, 20, 30, 60s
intervaly zaznamenávania údajov v sekundách v Free móde 1, 2, 5s
grafický profil ponoru
pamäť denníka ponorov
kapacita denníka ponorov (pri 20s intervale zaznamenávania) 80h
celoživotná história ponorov Scuba
celoživotná história ponorov Free
   
Batéria  
indikátor stavu batérie
upozornenie na slabú batériu
   
Hodinky  
12/24 h
kalendár
denný alarm 1
duálny čas
   
Chronograf  
stopky v móde Time / Dive