Suunto COBRA


Model:COBRA
Výrobca:Suunto
Cena s DPH: 420,00 € (12 653 Sk)

Suunto Cobra je plnohodnotný dekompresný potápačský počítač zasadený v konzole s integrovanou vlastnosťou merania tlaku dýchacieho plynu a dekompresným algoritmom Suunto RGBM.

Suunto Cobra je kompaktný, sofistický viacúčelový dekompresný potápačský počítač v konzole s integrovaným digitálnym tlakomerom, ktorý Vám umožní bezproblémové a radostné potápanie. Počítač Suunto Cobra sa môže používať na potápanie so štandardným vzduchom, nitroxovou zmesou alebo ako hĺbkomer a časomer s úplnou profilovou pamäťou. Ako Nitrox počítač sa môže Suunto Cobra naprogramovať pre zmes nitroxu od 21% do 50% kyslíka s 1% prírastkom.

Suunto Cobra má interaktívny poradný zobrazovací systém, ktorý zjednodušuje používanie prístroja tým, že usmerňuje užívateľa na to, čo musí alebo môže urobiť v nasledujúcom kroku. Tlačidlová kontrola sprístupňuje široký výber možností. Prístroj umožňuje užívateľovi zmeniť jednotky merania medzi metrickým a imperiálnym systémom, a taktiež vymeniť si sám batériu.

RGBM dekompresný model

Suunto Cobra ponúka nový zdokonalený algoritmus - Suunto Reduced Gradient Bubble Model (RGBM) – Redukovaný gradient bublinového modelu. Tento dekompresný model uvažuje okrem rozpusteného plynu aj s voľným plynom v krvi a tkanivách potápača. Je to významný pokrok oproti klasickému Haldanovému modelu, ktorý neberie v úvahu voľný plyn. Výhoda Suunto RGBM modelu je dodatočná väčšia bezpečnosť cez jeho schopnosť adaptovať sa na meniace sa situácie a profily ponorov (niekoľkonásobné zmeny hĺbok, hlbší opakovaný ponor ako predchádzajúci, viacdenné potápanie... ).

Aby sa optimalizovalo ako reagovať na rozdielne pridané rizikové situácie, boli prvý krát v potápačskom počítači predstavené nové kategórie bezpečnostných zastávok. V tomto potápačskom počítači nájdete dva rozdielne typy bezpečnostných zastávok: “doporučenú bezpečnostnú zastávku” a “povinnú bezpečnostnú zastávku”.

Bezpečnostné zastávky sa všeobecne považujú za „dobrý potápačsky zvyk“ a sú integrálnou súčasťou väčšiny potápačských tabuliek. Dôvody prevádzať bezpečnostnú zastávku zahŕňajú zníženie subklinickej dekompresnej choroby, zníženie množstva mikrobublín v ľudskom organizme, kontrola výstupu a orientácie pred vynorením.

Funkcie prístroja

Základné a rozšírené vlastnosti prístroja zahŕňajú úplné dekompresné údaje, oddelené trojstupňové individuálne a výškové nastavenie, simulátor ponoru a plánovač ponoru, užívateľom voliteľné alarmy pre maximálnu hĺbku a dobu ponoru, vizuálne a zvukové alarmy, automatické odpočítavanie pre bezpečnostnú zastávku, elektroluminiscenčné svetlo, ktoré sa automaticky zapína v prípade dôležitých alarmov. Rovnako prístroj umožňuje užívateľovi nastaviť si dobu osvetlenia displeja od 5 do 30 sekúnd.

Integrovaný digitálny tlakomer

Integrovaný digitálny tlakomer ponúka užívateľovi prístroja pohodlné monitorovanie tlaku plynu vo fľaši a sledovanie množstva spotrebovaného plynu. Prístroj v reálnom čase vypočítava a zobrazuje zostávajúci čas ponoru založený na kalkulácii úbytku tlaku plynu vo fľaši a aktuálnej spotreby dýchacieho plynu.

Plánovanie a prezeranie

Obšírna pamäť prístroja zahŕňa pamäť histórie ponorov a pamäť denníka ponorov spolu s profilovou pamäťou v rozsahu 36 hodín. Prednastavený 20 sek. interval zaznamenávania údajov sa môže pomocou PC pripojenia a SUUNTO softvéru zmeniť na 10s, 30s alebo 60s. Pri 60s intervale sa môže pamäť denníka zväčšiť až na neuveriteľných 100 hod.

Počas ponoru Vám prístroj umožňuje urobiť špeciálne značky do profilovej pamäti pre budúci odkaz. Uložené informácie o ponore, vrátane profilu si môžete vyvolať na displeji prístroja alebo na vašom osobnom počítači pomocou PC pripojenia.

Suunto Cobra môže byť v konzole s analógovým kompasom SK-7, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre tento prístroj.

Kľúčové vlastností a funkcie Suunto Cobra:

integrovaný digitálny tlakomer pre informácie o tlaku plynu vo fľaši;
voliteľný analógový kompas;
jednoduché ovládanie pomocou troch tlačidiel;
tri režimy ponoru (Air, Nitrox a Gage) pre rôzne situácie potápania;
integrovaný simulátor ponoru;
kontinuálna dekompresia s algoritmom Suunto RGBM;
voliteľné PC prepojenie pre detailný grafický denník a analýzu informácii o ponore;
elektroluminiscenčné svetlo na pozadí displeja.

Špeciálna ponuka Nové produkty Najpredávanejšie Naše ob