Obchodné podmienky

A) Minimálna cena jednej objednávky nie je obmedzená.

B) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe.
 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Dodacie a platobné podmienky

A) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, zvyčajne do 5 až 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

B) Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom a návod na používanie výrobku.

C) Možnosti doručenia tovaru a platby za tovar sú:

 • Doručenie kuriérskou službou DPD a platba pri doručení

  Poplatok za dopravu:

  Hmotnosť tovaru Cena
  0 - 3 kg 4,7 € (141,6 Sk)
  3,1 - 5 kg 5,5 € (165,7 Sk)
  5,1 - 30 kg 6,7 € (201,84 Sk)
  30,1 - 50 kg 8,9 € (268,12 Sk)

  Dobierkový príplatok pri platbe pri doručení:

  do sumy 166 € (5 000 Sk): 1,5 € (45 Sk)
  332 € (10 000 Sk): 1,66 € (50 Sk)
  664 € (20 000 Sk): 1,99 € (60 Sk)
  1 660 € (50 000 Sk): 3,19 € (96 Sk)
  3 320 € (100 000 Sk): 22,07 € (655 Sk)
  6 640 € (200 000 Sk): 39,5 € (1190 Sk)
 • Slovenskou poštou na dobierku (platba pri doručení)

D) Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Reklamácie

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď ich nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Zásielky nad 1000 Sk (33,19 EUR) sú poistené! Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady zapríčinené nešetrným používaním,
 • nesprávnym použitím výrobku,
 • nesprávnym skladovaním.

Reklamovaný tovar, prosím, odosielajte na našu adresu v poistenej zásielke príp. iba v normálnej alebo bublinkovej obálke doporučene, no nie na dobierku!!! Obyčajné obálky odporúčame ešte prelepiť lepiacou páskou! Do obálky priložte kópiu faktúry a stručný dôvod reklamácie! Reklámácie vybavíme spravidla do 14 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Je dobré, keď nás pred odosielaním zásielky kontaktujete aspoň mailom, alebo telefonicky. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! Tovar odosielajte na adresu uvedenú v kontakte