Kurz pokročilej záchrany - Advanced Rescue Diver

"ADVANCED RESCUE DIVER" je špecializovaným kurzom potápania určeným pre všetkých, ktorým sa zdajú osnovy "bežného" kurzu potápačskej záchrany príliš jednoduché alebo limitované.

Jeho obsah tvorí širšia problematika potápačskej záchrany, keď okrem nácviku riešenia náročných situácii pri potápaní a záchrane rekreačného potápača na hladine aj pod vodou, budeme trénovať:
......... záchranu plavca
......... nádychového potápača
......... technického potápača

Obsah výcviku

V teoretických aj praktických lekciách je preberaná problematika:

- Psychologické aspekty záchrany
- Problémy s potápačským výstrojom
- Záchrana a transport potápača na hladine
- Záchrana potápača pod vodou

- Záchrana pomocou plavidla
- Lanový a lodný výcvik, navádzanie
- Záchrana v extrémne chladných podmienkach
- Hľadanie pod vodou

- Komunikácia a signalizácia
- Záchrana na tečúcej vode
- 1. pomoc pri potápačských nehodách
- 1. pomoc pri úrazoch na vode

- Záchranársky výstroj a technika
- Manažment záchrany

Kde budeme potápať

Počas kurzu navštívime hyperbarické centrum a objasníme si proces pretlakovej liečby v rekompresnej komore. Zopakujeme si predlekársku 1. pomoc, CPR a naučíme sa reagovať na špecifické potápačské nehody, úrazy a ochorenia.

Zachraňovať budeme v Senci na stojatej vode, na Váhu na tečúcej vode a v Čuňove zažijeme, čo je to skutočná divoká voda!

 

Lektorský kolektív

Učiť nás budú inštruktori a lektori:

- zo záchrannej služby

- vodnej záchrany Slovenského Červeného kríža

- príslušníci Hasičského záchranného zboru

- a ďalší odborníci profesionálnych záchranárskych teamov

Podmienky účasti

- Vek min 18 rokov
- Príslušnosť ku organizovanej jednotke
- Kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
- Minimálne 25 registrovaných ponorov
- Patričné poistenie
- Lekárska prehliadka
- Výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 3 večery a 4 potápačské dni

Cena kurzu - 370 Eur

zahŕňa:

- plnenie fliaš vzduchom
- školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál
- tabuľky, schémy, videomateriál....

 

A záverom poznámka, bohužiaľ: ČERT NIKDY NESPÍ!